Cộng đồng hỗ trợ sử dụng Odoo (tiếng Việt)

Xin chào bạn!

Diễn đàn này dành cho những bạn yêu thích việc sử dụng và khai thác tính năng Odoo mà không cần biết quá nhiều về lập trình.

0
6 tháng 9 2023, bởi
LÊ BẢO NGỌC
 | 0 Trả lời | 164 Views