Cộng đồng hỗ trợ sử dụng Odoo (tiếng Việt)

Xin chào bạn!

Diễn đàn này dành cho những bạn yêu thích việc sử dụng và khai thác tính năng Odoo mà không cần biết quá nhiều về lập trình.

0

Hướng dẫn & lưu ý khi tạo 1 trường many2many

Ảnh đại diện
LÊ BẢO NGỌC

Mình muốn tạo thêm 1 trường dạng Tags(many2many) để track được thông tin, ví dụ sản phẩm đó đến từ Kênh nào (siêu thị, chợ, v..v) và người dùng có thể:

+ Chọn nhiều kênh (multiple selection)

+ Tạo option mới (create new)


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ