Cộng đồng hỗ trợ sử dụng Odoo (tiếng Việt)

Xin chào bạn!

Diễn đàn này dành cho những bạn yêu thích việc sử dụng và khai thác tính năng Odoo mà không cần biết quá nhiều về lập trình.

Course (1)
Xem 1 đăng hoặc
Database (1)
Xem 1 đăng hoặc
Intergation (1)
Xem 1 đăng hoặc
Performance (1)
Xem 1 đăng hoặc
Security (2)
Xem 2 đăngs hoặc
studio (1)
Xem 1 đăng hoặc
user (1)
Xem 1 đăng hoặc