Chính sách xử lý dữ liệu

Các định nghĩa

 • "MaxSolution và "nhân viên MaxSolution" bao gồm nhưng không giới hạn tất cả thành viên / nhân viên / nhà thầu phụ tham gia dự án.
 • "Khách hàng" và "nhân viên Khách hàng" bao gồm nhưng không giới hạn tất cả thành viên / nhân viên / đối tác / nhà cung cấp thứ ba tham gia dự án.

Xử lý dữ liệu import

 1. Nhân viên MaxSolution cam kết bảo mật dữ liệu của tất cả khách hàng và tất cả các dự án tham gia ngay khi tham gia công ty MaxSolution.
 2. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu nhân viên MaxSolution xử lý dữ liệu import nhạy cảm, chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên đưa dữ liệu mẫu và chủ động thực hiện 
 3. Các vấn đề gặp phải (issue) cần xử lý với dữ liệu nhạy cảm khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ qua anydesk (xem hướng dẫn sử dụng anydesk) hoặc làm việc onsite (ngay tại địa điểm) dưới sự giám sát trực tiếp.
 4. Công ty MaxSolution luôn cố gắng nhưng không đảm bảo 100% nhân viên của chúng tôi (hoặc nhân viên khách hàng) tuân thủ đầy đủ quy định bảo mật này. Đây là vấn đề liên quan tới con người và không nằm trong phạm vi kiểm soát toàn diện của dự án.

Lưu ý:
+ Các hoạt động làm việc onsite (ngay tại địa điểm) sẽ phát sinh chi phí di chuyển, lưu trú và các chi phí khác liên quan. Vui lòng trao đổi với bộ phận triển khai của chúng tôi để nhận được thông tin chi tiết.

Xử lý dữ liệu khi chạy thực tế (production)

Các chính sách chung

 1. Sau khi bàn giao hệ thống chạy thực tế (Production), nhân viên MaxSolution KHÔNG được giữ / sử dụng bất cứ tài khoản nào trên hệ thống chạy thực tế của khách hàng.
 2. Nhân viên MaxSolution có trách nhiệm thông báo cho khách hàng thay đổi mật khẩu tài khoản ngay khi nhận được tài khoản.
 3. Khách hàng có trách nhiệm thay đổi mật khẩu ngay khi nhận được tài khoản. MaxSolution không chịu trách nhiệm liên quan tới tài khoản sau khi bàn giao hoàn tất.
 4. Khách hàng KHÔNG cung cấp tài khoản và mật khẩu cho bất kỳ nhân viên MaxSolution nào.
 5. Trong trường hợp cần thiết, các nhân viên khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ thông qua Anydesk (xem hướng dẫn sử dụng anydesk). Mọi thao tác của nhân viên MaxSolution cần được giám sát bởi nhân viên của khách hàng.

Các khuyến nghị từ MaxSolution

 • Chúng tôi KHÔNG khuyến khích việc xóa hàng loạt dữ liệu trên môi trường chạy thực tế (production) trừ trường hợp bất khả kháng.
 • Dữ liệu Production trong trường hợp làm sai, dư, chúng tôi khuyến nghị nên dùng các tính năng mặc định của hệ thống để Hủy (cancel), Lưu trữ (archieve) và thực hiện tay (manual) để đảm bảo tính chính xác, phân quyền trách nhiệm & khôi phục khi cần thiết.

Xử lý xóa sửa dữ liệu hàng loạt

 • Trên môi trường chạy thực tế (production), nhân viên MaxSolution KHÔNG tự ý xóa sửa hàng loạt (mass update / mass delete) dữ liệu. Các hoạt động tự ý xóa sửa hàng loạt không theo quy trình.
 • Quy trình xóa sửa dữ liệu hàng loạt
  1. Khách hàng đăng ký yêu cầu xóa sửa hàng loạt tại phiếu yêu cầu Data Processing.
  2. Nhân viên MaxSolution phụ trách tiếp nhận xác minh lại thông tin với nhân viên khách hàng phụ trách cao nhất về dữ liệu.
  3. Nhân viên MaxSolution xác nhận lại tính khả thi và phương án đề xuất
  4. Khách hàng xác nhận phương án đề xuất
  5. Nhân viên MaxSolution tiến hành thực hiện xử lý dữ liệu thử nghiệm trên môi trường thử nghiệm (Staging). Khách hàng xác nhận đúng / đủ yêu cầu đề ra
  6. Nhân viên MaxSolution tiến hành thực hiện trên môi trường chạy thực tế (Production) bằng phương pháp hỗ trợ Anydesk hoặc can thiệp lập trình.

  Lưu ý:
  + Trong hầu hết các trường hợp, nhân viên MaxSolution sẽ đưa ra phương án xử lý bằng các tính năng có sẵn và an toàn (Cancel / Archieve)
  + Nhân viên MaxSolution KHÔNG được can thiệp trực tiếp vào database (cơ sở dữ liệu) trong MỌI TRƯỜNG HỢP.
  + Tất cả yêu cầu xử lý dữ liệu là trường hợp được tính phí vào gói giờ triển khai hoặc phí phát sinh tương ứng.

  + Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các yêu cầu xử lý dữ liệu hàng loạt qua kênh chat và KHÔNG CÓ email xác nhận.
  + Khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn để đảm bảo dữ liệu vận hành được an toàn, đồng bộ.