Cộng đồng hỗ trợ sử dụng Odoo (tiếng Việt)

Xin chào bạn!

Diễn đàn này dành cho những bạn yêu thích việc sử dụng và khai thác tính năng Odoo mà không cần biết quá nhiều về lập trình.

0

Khi cần review lại security role của hệ thống thì export ra như thế nào?

- Rà lại danh sách phân quyền cho từng security role trên table/field

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ