Cộng đồng hỗ trợ sử dụng Odoo (tiếng Việt)

Xin chào bạn!

Diễn đàn này dành cho những bạn yêu thích việc sử dụng và khai thác tính năng Odoo mà không cần biết quá nhiều về lập trình.

0

Sử dụng Odoo trong bao lâu sẽ dẫn đến DB quá tải gây chậm trong thao tác vận hành? Vậy hướng xử lý là gì? Có cần build data warehouse không?

- Khi data nhiều cỡ 10000 contact thì mỗi khi filter hoặc load lại hệ thống sẽ chậm hơn

- Khi đó có cần kiểm tra lại dung lượng DB không? Cần mua thêm dung lượng hay như thế nào?

- Xây dựng datawarehouse hay mua giải pháp lưu trữ data trên cloud?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ