Cộng đồng hỗ trợ sử dụng Odoo (tiếng Việt)

Xin chào bạn!

Diễn đàn này dành cho những bạn yêu thích việc sử dụng và khai thác tính năng Odoo mà không cần biết quá nhiều về lập trình.

0

Trên Odoo có cho phép thiết lập security data field/record với user/user group/user role cụ thể không? Nếu data bị security và chỉ được xem bởi users nhất định thì có integration data đó với hệ thống khác được không/hoặc đơn giản hơn là khi setup security data thì có grand access data đó cho third party khác được không?

- Data security email/Sđt để bảo vệ data khách hàng của cty, các nhân viên CSKH/Sales sẽ ko thấy được

- Nhưng NV CSKH/Sales cần update data/sử dụng call center để click gọi trên trường sdt hoặc email trên trường email

- Integration data với call center/hệ thống khác như CDP...

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ