Cộng đồng hỗ trợ sử dụng Odoo (tiếng Việt)

Xin chào bạn!

Diễn đàn này dành cho những bạn yêu thích việc sử dụng và khai thác tính năng Odoo mà không cần biết quá nhiều về lập trình.

0

Mình muốn thêm mục Nguồn Gốc Sản Phẩm (Product Origin) trong Sản phẩm thì kéo từ Studio ra như thế nào?

Ảnh đại diện
LÊ BẢO NGỌC

Ví dụ: Sản phẩm A - Product Origin: Vietnam

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ