MAX Solution JSC

Thông tin về MAX Solution JSC ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chấm công
Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Nghỉ phép
Phân bổ ngày nghỉ có trả lương và thực hiện theo yêu cầu nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Odoo Power BI Direct Connector
Connects your Odoo directly to Microsoft Power BI Desktop. This is Direct Odoo Power BI Connector with Updated Features. Make Power BI Dashboard, Power BI Dashboards, Power BI report, Power BI Reports easily. Get automatic scheduled data refresh. Odoo to Power BI . With many advanced features like, publishing dashboard to Microsoft Teams or Publically, Automatically scheduled refresh / reload, gateway support, Get Prebuilt tables relationship. This is fast connector to link your data from odoo to Business Intelligence tool (Power BI Desktop). With ER diagram like features get relation / relations and relationship of your tables and get related column data. powerbi , business intelli. powerbi connector, odoo to powerbi connector , odoo powerbi connection, odoo power bi connection. Odoo ERP. Odoo Dashboard, CRM Dashboard, Inventory Dashboard, Sales Dashboard, Account Dashboard, Invoice Dashboard, Revamp Dashboard, Best Dashboard, Odoo Best Dashboard, Odoo Apps Dashboard, Best Ninja Dashboard, Analytic Dashboard, Pre-Configured Dashboard, Create Dashboard, Beautiful Dashboard, Customized Robust Dashboard, Predefined Dashboard, Multiple Dashboards, Advance Dashboard, Beautiful Powerful Dashboards, Chart Graphs Table View, All In One Dynamic Dashboard, Accounting Stock Dashboard, Pie Chart Dashboard, Modern Dashboard, Dashboard Studio, Dashboard Builder, Dashboard Designer, Odoo Studio. Revamp your Odoo Dashboard like never before! It is one of the best dashboard odoo apps in the market. Azure.
Tái chế Dữ liệu
Tìm tập dữ liệu cũ và lưu trữ/xóa chúng
Tri thức
Tập trung, quản lý, chia sẻ và phát triển thư viện kiến thức của bạn
Max Solution
Max Solution
Mail Messages Easy
Read and manage all Odoo messages in one place! Show all messages, Show sent message, Reply to messages, Forward messages, Edit messages, Delete messages, Move messages, Quote messages
Email Enhancement
Set CC & BCC In Email Module, Default CC & BCC On Mail, Select CC & BCC For All Mail, Email Management With CC & BCC, Put Default Mail CC & BCC, Email With Permanent CC & BCC Odoo
Odoo Zoom Connector | Zoom Meeting | Zoom Integration
Odoo Calendar Zoom Meeting Handler
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao đầy
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Hợp đồng thuê bao
Tạo hóa đơn định kỳ và quản lý gia hạn
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Kế hoạch
Quản lý lịch làm việc của nhân viên
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Mạng xã hội Marketing
Dễ dàng quản lý các mạng xã hội và khách truy cập trang web của bạn
Đánh giá
Đánh giá nhân viên của bạn
Đội phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Phê duyệt
Tạo và xác nhận yêu cầu phê duyệt
Tự động hóa marketing
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Cuộc hẹn
Allow people to book meetings in your agenda
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
Giới thiệu nhân viên
Cho phép nhân viên của bạn chia sẻ các vị trí công việc và giới thiệu bạn bè của họ
SMS Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi SMS
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
VOIP
Thực hiện cuộc gọi bằng hệ thống VOIP
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động