Sử dụng tài khoản Odoo.sh để truy cập các môi trường triển khai

Odoo.sh là hệ thống máy chủ chuyên biệt được Odoo cung cấp cho các khách hàng triển khai bản Enterprise cần tùy biến (customize) theo nhu cầu thực tế. Bài viết này hướng dẫn một số bước cơ bản để có thể truy cập vào Odoo.sh và các môi trường triển khai cần thiết. 

Bước 1: Đăng ký tài khoản github.com

Odoo.sh sử dụng chung hệ thống quản lý tài khoản với github.com. Do vậy, để sử dụng odoo.sh, bạn cần đăng ký 1 tài khoản github.com tại link https://github.com/signup?source=login.

Github.com là nền tảng để quản lý code. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần test các chức năng odoo trên môi trường odoo.sh, bạn không cần quan tâm đến cách sử dụng github.com. Thay vào đó, bạn chỉ cần tạo tài khoản và biết cách đăng nhập vào odoo.sh là thành công.

Hãy sử dụng tên github (không phải email) để gửi cho các bên liên quan. Để lấy tên github bạn hãy nhìn vào góc trên bên phải, bấm vào hình avatar


Bạn sẽ thấy tên github, trong trường hợp này là "MinhMaxSolution"

Bước 2: Đăng nhập vào odoo.sh

Bạn truy cập Odoo.sh click vào nút Signin. Bạn sẽ được dẫn vào trang đăng nhập của github.com, bạn hãy dùng tài khoản github đã tạo ở bước 1 để đăng nhập.