Sử dụng Odoo để thêm bộ lọc, nhóm theo và giá trị tìm kiếm

Hình bên dưới là các Bộ lọc (Filter), Nhóm theo (Group by) và khung tìm kiếm (Search) mặc định của Odoo. Việc áp dụng các giá trị tìm kiếm, bộ lọc và nhóm theo cho phép xem và tìm dữ liệu nhanh chóng hơn trong Odoo


Với Odoo Studio, bạn có thể điều chỉnh các bộ lọc, nhóm theo và giá trị tìm kiếm theo từng ô (field) của một màn hình.

Bạn cần có kiến thức về các field giá trị của Odoo và sử dụng Odoo domain (bộ lọc nâng cao) mới có thể áp dụng tính năng này hiệu quả. Trong trường hợp bạn không biết cách sử dụng có thể gửi mail về [email protected], chúng tôi cung cấp dịch vụ cấu hình và quản lý hệ thống Odoo.

Bước đầu tiên, bạn cần vào 1 màn hình cụ thể, ví dụ ở đây là phân hệ Contact, bấm vào nút để truy cập Odoo Studio.

Bấm vào kí hiệu kính lúp ở góc trên bên phải màn hình

Thêm một filter bất kỳ

Để thêm một filter bất kỳ bạn chọn "Filter" và kéo vào cột filter
(**) Lưu ý: các mũi tên màu xanh chỉ vào các đường gạch ngang, các đường này là "Separator"
Nguyên tắc khi lọc:
- OR (HOẶC): áp dụng khi bạn chọn 2 (hoặc nhiều) filter TRONG CÙNG 1 cụm, nằm giữa 2 separator (ví dụ: Individuals OR companies)
- AND (VÀ): áp dụng khi bạn chọn 2 (hoặc nhiều) filter nằm ở các cụm separator khác nhau (ví dụ: Individuals AND late activities)
Tùy vào mục đích lọc dữ liệu mà bạn có thể bố trí Filter cho phù hợp

Kéo thả filter vào khung tương ứng

Label: là giá trị bạn sẽ nhìn thấy trên filter khi bấm chọn.
Match records with the following rule: là (các) điều kiện để lọc
Sau khi chọn xong bạn có thể bấm "Save" để lưu
Ví dụ bên dưới tôi thực hiện bộ lọc để lọc tất cả contact có hình đại diện (image is set)

Thêm đối tượng cần nhóm theo

Kéo một field giá trị vào cột Group by để thêm đối tượng cần nhóm

Bạn có thể bấm vào đối tượng nhóm theo vừa thêm vào và sửa label: nhãn hiển thị trên Group by

Thêm một đối tượng tìm kiếm vào khung tìm kiếm

Tương tự nhóm theo, bạn có thể kéo 1 ô bất kỳ vào cột "Autocompletion Fields", chính là khung Search

Bạn có thể sửa label, nhãn giá trị bằng cách bấm vào field mới kéo và sửa label.

Sau khi hoàn tất bạn bấm nút Close

Kết quả

Filter mới chỉ lọc các contact có hình đại diện