Sắp xếp thứ tự hiển thị theo một field bất kỳ

Trong bài viết này, MaxSolution sẽ hướng dẫn cách để sắp xếp màn hình (kanban hoặc list) theo một ô bất kỳ mà không cần sử dụng Odoo Studio

Ví dụ: Sắp xếp hiển thị kanban hoặc list theo trường (field) city theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

Bước 1: Vào màn hình list hoặc kanban cần chỉnh

Bước 2: mở chế độ developer mode

Bước 3: Chọn Edit view: list hoặc Edit view: Kanban

Bước 4: Bấm qua tab inherited view, tạo 01 custom view mới với tên bất kỳ. Thêm 1 trong 2 đoạn code bên dưới

create_date : danh sách hiển thị sẽ được sắp xếp theo field này. Bạn có thể sử dụng bất kỳ field nào trong model Odoo tương ứng

asc là thứ tự tăng dần và desc là thứ tựgiảm dần

Đối với view kanban

<data>

  <xpath expr="//kanban[1]" position="attributes">

    <attribute name="default_order">create_date asc</attribute>

  </xpath>

</data>


Đối với view dạng list


<data>

  <xpath expr="//tree[1]" position="attributes">

    <attribute name="default_order">create_date desc</attribute>

  </xpath>

</data>Sử dụng Odoo để thêm bộ lọc, nhóm theo và giá trị tìm kiếm