Odoo 18 sẽ có gì hay?

Odoo 18 sẽ có gì mới, bài viết này MaxSolution tổng hợp 1 số thông tin từ tài liệu được Odoo đăng trên Linkedin do Christophe Klipfert, Product Owner của Odoo soạn.

MaxSolution tổng hợp một số ý chính trong bài, bạn có thể kéo xuống cuối bài để xem slide chi tiết hơn.

 1. Trang cấu hình sản phẩm (Product) sẽ được cấu trúc lại thuận tiện hơn
 2. Bổ sung tính năng tính hoa hồng cho Sale, trước đây chỉ tính hoa hồng cho partner. Đây là một trong các tính năng được nhiều công ty quan tâm. Theo ghi chú thì có vẻ bộ cấu hình sẽ khá mạnh.
 3. Các thông tin loyalty sẽ được để lên portal. Tính năng Portal của Odoo khá tiện ích nếu khai thác hiệu quả. 
 4. Product combo sẽ được bổ sung cho POS, Sale, Ecommerce, Rental. Tính năng Bundle sale này đang thiếu trên Sale và website.
 5. Hiển thị danh sách địa điểm trên POS và chọn đổ đơn về địa điểm mong muốn.
 6. One Page checkout
 7. Bổ sung tính năng tăng cường SEO cho ecommerce. SEO trên Odoo bản 17 đổ về trước không được đánh giá cao do thiếu nhiều công cụ và URL không thân thiện. 
 8. Bổ sung tính năng hiển thị tồn kho của nhiều kho hàng.
 9. Bổ sung tính năng đặt hàng và tới lấy hàng tại địa điểm.
 10. Tồn kho bổ sung tính năng phân hàng cho xe. Tuy nhiên, tính năng này theo chúng tôi mới chỉ là sơ khởi vì việc xếp hàng lên xe vẫn cần nhân sự can thiệp, và chưa có xếp tuyến lộ trình giao hàng.
 11. Xếp đơn vào batch sẽ có nhiều nâng cấp mới.
 12. Giao diện màn hình barcode được cải tiến. Giao diện này chưa thực sự tối ưu trên bảng 16 đổ về trước. MaxSolution đã phải customize lại khá nhiều điểm và logic để phần barcode thao tác thuận tiện hơn.
 13. Định giá hàng tồn kho theo lots / serial Number. Đây là tính năng cực kỳ quan trọng là và điểm yếu của Odoo.
 14. MTSO: hàng make to order lấy hàng trong kho trước khi đi tái cung ứng. Đây cũng là một tính năng quan trọng còn thiếu. Trước đây cũng có thể config bằng push & pull rules nhưng chưa thực sự tối ưu
 15. Thay Barcode bằng QRCode với nhiều data hơn khi scan.
 16. Barcode ngăn không cho scan khi không có sản phẩm đó trong phiếu. Phần này quan trọng, không có trên các bảng trước.
 17. Có âm thanh khi scan thành công.
 18. Mua hàng cho phép đặt hàng trước. 
 19. Mua hàng bổ sung Purchase Template
 20. Cho phép merge RFQ.
 21. Project Task cho phép track revision, khá thuận tiện
 22. CÓ tính năng bảo hành, tuy nhiên chưa biết có thể tích hợp với luồng đổi trả hàng hay không.
 23. Helpdesk có tính năng gợi ý thông minh với các ticket có nội dung giống nhau. Nghe khá hấp dẫn nhưng cần xem thử cách hoạt động thực tế.
 24. Invoices và Bills có thêm tính năng kiểm tra và cảnh báo trùng.
 25. Quản lý thẻ tín dụng. Hiện tại, hầu hết khi triển khai phải work around bằng journal và đối soát riêng. 
 26. Quản lý check in bổ sung xem Over Time, quản lý dấu vân tay.
 27. Payroll cho phép xuất excel gửi sang bank.
 28. Bổ sung tính năng Social Share, vẫn chưa biết khác biệt gì so với Social hiện tại.
 29. Whatapps được tính hợp vào inventory và marketing cũng như một số phân hệ khác.
 30. Knowledge bổ sung tìm kiếm trong nội dung và nhét khung excalidraw vào nội dung.
 31. Spreadsheet của odoo cho phép comment trên ô
 32. Tính năng pivot được nâng cấp
 33. Chart bổ sung thêm char combo giữa bar và line. Đây là chart hay dùng nhưng đang thiếu trên odoo
 34. URL được cải thiện, có vẻ là thân thiện hơn
 35. Mobile UI cũng được thay đổi, giảm không gian thừa ở header
Checklist cấu hình Odoo