Hướng dẫn cấu hình email vào Odoo khi sử dụng Office 365

Odoo cho phép nhận trực tiếp các email và tạo thành các record tương ứng trong hệ thống (crm opportunities, project task hoặc helpdesk ticket). Việc cấu hình các email dạng này Odoo có hướng dẫn cụ thể, đặc biêt là thực hiện khá đơn giản nếu sử dụng Gsuite (gmail)(hướng dẫn cấu hình Gsuite catchall trên Odoo). Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đang dùng Microsoft Office 365 có thể gặp một số khó khăn khi cấu hình phần email này. Bài viết này sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm cấu hình cổng NHẬN và GỬI email một cách đơn giản khi sử dụng Microsoft Office 365, đã được triển khai qua một số công ty khác nhau.

(*) Hướng dẫn này áp dụng cho Odoo Online hoặc Odoo.sh phiên bản Enterprise. Hãy làm theo CHÍNH XÁC từng bước. Nếu trong quá trình thực hiện bạn gặp trục trặc, vui lòng gửi email kèm theo mô tả vấn đề chi tiết về [email protected], Max rất vui lòng hỗ trợ các bạn.

Thời gian thực hiện: 60-90 phút. Nếu bạn không quản lý Office 365 / Microsoft Azure Portal thì nên đặt lịch ngồi chung với nhân sự quản lý tài khoản này để tiện cấu hình.

Nội dung:

A. TẠO TÀI KHOẢN EMAIL OFFICE 365, SỬ DỤNG ĐỂ XÁC THỰC NHẬN VÀ GỬI TRONG ODOO

B. ĐĂNG KÝ MICROSOFT APP VÀ THIẾT LẬP AZURE PORTAL
> Lấy Client ID và Client Secret
> Cấu hình Client ID và Client Secret vào Odoo

C. THIẾT LẬP NHẬN EMAIL

D. THIẾT LẬP GỬI EMAIL

A. TẠO TÀI KHOẢN EMAIL OFFICE 365, SỬ DỤNG ĐỂ XÁC THỰC NHẬN VÀ GỬI TRONG ODOO

Truy cập https://admin.microsoft.com/#/homepage 

Nhập các thông tin và mật khẩu như trong hình. Bấm Next sau khi hoàn tất
(*) Lưu ý: mật khẩu này sẽ được dùng khi xác thực đăng nhập trong Odoo

Tài khản này cần 1 license Microsoft 365 business standard để có thể gửi được email

Sau đó bấm next, kiểm tra lại thông tin và bấm Finish Adding.

(**) Nếu công ty yêu cầu bảo mật 2 lớp bằng Microsoft Authenticator thì bạn nên cài sẵn vào máy theo hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=Q8OzabuNwHI để thực hiện xác thực cho user Notification bên dưới ở các bước C và D.

Truy cập https://admin.microsoft.com/#/homepage > chọn Users > Chọn Active Users (vui lòng làm đúng bước này) > chọn user vừa tạo > Chọn "Mail" > Chọn "Manage email apps" 

Chọn "Authenticated SMTP" và bấm Save changes


B. ĐĂNG KÝ MICROSOFT APP VÀ THIẾT LẬP AZURE PORTAL

Đăng nhập vào Microsoft Azure Portal tại https://portal.azure.com/#home , bạn cần tài khoản có quyền quản trị để thực hiện các thao tác này. Sau đó click vào "View" ở phần Manage Microsoft Entra ID


 Sau đó click vào "+ Add" và chọn "App Registration"

Ở ô Name, bạn có thể nhập "Odoo" hoặc bất cứ tên gì miễn gợi nhớ. Tại Supported Account Types bạn chọn  Accounts in any organizational directory (Any Microsoft Entra ID tenant - Multitenant) and personal Microsoft accounts (e.g. Skype, Xbox) như trong hình

Tại phần Redirect URI, chọn Web và nhập đường dẫn theo cấu trúc như sau
https://<odoo base url>/microsoft_outlook/confirm 
(*) Lưu ý: <odoo base url> là tên miền CỦA ODOO cung cấp cho database khi sử dụng bản Online hoặc .sh.
Ví dụ tên miền truy cập của MaxSolution sẽ là https://minhmaxsolution-officemaxsolution.odoo.com/ , sau đó chỉ cần thêm microsoft_outlook/confirm vào phía sau là được.

Click "Register"

Ở menu bên trái màn hình, click "API Permission"

Chọn "+ Add a permission" và chọn tiếp "Microsoft Graph"