Giá và ưu đãi khi mua Odoo Enterprise

Cập nhật ngày 22-05-2024
(*) Giá và chính sách Odoo có thể thay đổi. Bài viết chỉ có hiệu lực tại thời điểm cập nhật
(**) Odoo chỉ tính phí trên các internal user đang có hiệu lực (active). Các phân hệ sử dụng không bị tính thêm phí.

Giá chênh lệch tại các quốc gia

Odoo áp dụng chính sách giá khác nhau tùy từng thị trường. Nếu chi nhánh / trụ sở hoặc cửa hàng của bạn chủ yếu hoạt động tại các thị trường có mức giá thấp. Hãy dùng pháp nhân, tài khoản cá nhân để mua license ở các thị trường này

Như ví dụ bên dưới, giá license tại thị trường Việt Nam chỉ bằng 31.8% so với thị trường Mỹ.

Giá tại thị trường Mỹ / Canada

Giá tại thị trường Việt Nam

Ưu đãi khi mua hợp đồng năm đầu tiên

Hợp đồng mua license với Odoo năm đầu tiên luôn được ưu đãi khoản 19.8% so với trả theo từng tháng. Tùy nhu cầu sử dụng mà bạn có thể trả theo tháng hoặc theo năm đều được áp dụng mức giá này.

Ưu đãi khi trả theo năm

Giá mua và thanh toán trước nguyên năm sẽ thấp hơn 20% so với trả theo từng tháng.

Ưu đãi khi qua đối tác

Khi mua license qua đối tác như MaxSolution bạn có thể nhận thêm các ưu đãi riêng của đối tác.

Ngoài ra, khi gia hạn thì chính sách Odoo hỗ trợ khách hàng của đối tác có thể lên đến 10% giá trị license.


Chặn không cho phép tạo sản phẩm