Chặn không cho phép tạo sản phẩm

Mặc định Odoo cho phép khá nhiều vị trí phân quyền có thể tạo mới sản phẩm, ngay cả ở quyền Người dùng / User. Việc này có thể dẫn đến các nhân viên tạo nhầm sản phẩm mới do vô ý, gây khó khăn trong việc kiểm soát dữ liệu. Trong bài viết này, MaxSolution hướng dẫn các bạn 2 cách để chặn việc tạo sản phẩm.

(*) Lưu ý: bạn cần có quyền Administator / Settings để thực hiện các cấu hình nâng cao này.

Chặn tạo nhanh (Quick create) khi thao tác trên màn hình dạng danh sách / list

Khi tạo một số phiếu (ví dụ: bán hàng, mua hàng, chuyển kho, v.v...) thì Odoo cho phép tạo nhanh sản phẩm ngay trong phiếu. Tính năng này gọi là Quick Edit. Đối với các công ty nhỏ ít nhân viên thì thao tác này khá thuận tiện. Tuy nhiên, với các công ty có quy trình đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ việc tạo sản phẩm thì tính năng nay gây khá nhiều phiền toái.

Để tắt tính năng này, bước đầu tiên bạn cần cài đặt Studio. Sau đó, tại màn hình cần chỉnh sửa, trong ví dụ này là Sale Order / phiếu bán hàng và truy cập Odoo Studio.

Bấm vào các dòng sản phẩm, sau đó chọn "Edit list view"

Bấm vào 1 line bất kỳ, đảm bảo tick vào "no quick create" và "no create edit". Sau đó bấm Close. Kiểm tra lại ở màn hình tạo tương ứng để đảm bảo tính năng hoạt động.Lưu ý
(*) Tính năng này chỉ chặn ở TỪNG MÀN HÌNH. 
(**) Các người dùng / user vẫn có quyền tạo sản phẩm ở màn hình quản lý sản phẩm / Product

Chặn không cho phép 1 nhóm người dùng (user group) tạo sản phẩm

Phương thức này sẽ chặn triệt để 1 nhóm người dùng cụ thể, không cho phép họ tạo sản phẩm mới.

Ví dụ: mặc định, quyền Tồn kho / Người dùng (Inventory / User) vẫn được quyền tạo sản phẩm. Nhu cầu cần chặn quyền tạo sản phẩm của nhóm này, mà không ảnh hưởng đến quyền Tồn kho / Quản trị viên (Inventory / Administrator)

Trong cấu hình phân quyền nhân viên, bạn sẽ thấy các nhóm này. Bản chất đây là cái nhóm người dùng / user groups.

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào Thiết lập / Settings

Truy cập vào Developer mode bằng cách thêm ?debug=asset vào vị trí sau chữ /web
Chọn Users & Companies > Chọn Groups

Tìm Group tương ứng, trong ví dụ này là Inventory / User

Vào tab Access Rights, tìm model (tính năng) cần chặn quyền, trong ví dụ này là Product. Hãy đảm bảo Create Access đươc bỏ đánh dấu.
Có thể 1 user group có rất nhiều quyền (trong ví dụ này là 65 quyền, màn hình chỉ hiển thị 40 quyền đầu tiên, bạn sẽ cần sang trang kế tiếp để tìm kiếm, nếu cần thiết)


(*) Lưu ý: hầu hết các quyền Quản trị viên (Administrator) đều có thể Đọc - Sửa - TẠO - XÓA sản phẩm. Do vậy, bạn cần kiểm tra kỹ phân quyền của từng user để có các phân quyền phù hợp.