Các nhóm user thường gặp trên Odoo

Odoo có 3 nhóm user chính

 1. Internal user: Odoo tính phí nhóm user này theo mức phí tại https://odoo.com/pricing. Các user này được truy cập vào bên trong hệ thống, sử dụng các phân hệ theo phân quyền được cấp
 2. Portal user: Odoo không tinh phí nhóm user này. Các user này thông thường thuộc nhóm khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên không phải là internal user trên hệ thống. Nhóm user này khi được cấp quyền (grant portal access) sẽ được thấy các giá trị được phân quyền trên giao diện web của Odoo
  Portal user có thể xem được thông tin liên quan và xác nhận, chat, ký tên trên đơn hàng
 3. Public user: Odoo không tính phí nhóm user này. Đây là các user truy cập web bình thường (ví dụ: website thương mại điện tử)

  Ví dụ về nhóm user

  Một công ty kinh doanh mỹ phẩm, có website thương mại điện tử được xây dựng bằng Odoo. Các user được tính như sau

  + Ban giám đốc: Internal user để coi báo cáo và quản lý các hoạt động thường nhật
  + Nhân viên kinh doanh bán sỉ (hoặc sale admin): Internal user, sử dụng phân hệ CRM và Sale, liên kết với coi tồn kho
  + Thủ kho và các nhân viên kho: Internal user, sử dụng phân hệ inventory và barcode để quản lý kho
  + bán hàng hoặc Purchase Admin: Internal user, sử dụng phân hệ purchase
  + Kế toán trưởng và các kê toán viên: Internal user, sử dụng phân hệ invoicing và accounting
  + Quản trị website: internal user, sử dụng phân hệ website
  + Các nhân viên cần xin duyệt lịch nghỉ phép, log timesheet, xin approval: internal user, sử dụng các phân hệ tương ứng
  + Khách hàng vào xem các giao dịch liên quan: Portal user, xem sale order, invoice, ticket, v.v...
  + Khách hàng chỉ xem web, không đăng nhập: Public useriting here...
Kinh nghiệm triển khai Odoo tại Việt Nam